Vishnu Kavacham ( Brahmanda Pavana Kavacham )विष्णुकवचं ( ब्रह्माण्डपावनकवचं ) విష్ణుకవచం ( బ్రహ్మాణ్డపావనకవచం ) விஷ்ணுகவசஂ ( ப்ரஹ்மாண்டபாவநகவசஂ ) ವಿಷ್ಣುಕವಚಂ ( ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಪಾವನಕವಚಂ ) વિષ્ણુકવચં ( બ્રહ્માણ્ડપાવનકવચં ) বিষ্ণুকবচং ( ব্রহ্মাণ্ডপাবনকবচং ) ଵିଷ୍ଣୁକଵଚଂ ( ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପାଵନକଵଚଂ ) വിഷ്ണുകവചം ( ബ്രഹ്മാണ്ഡപാവനകവചം )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vishnu Kavacham ( Brahmanda Pavana Kavacham ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Kavacham ( Brahmanda Pavana Kavacham ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Kavacham ( Brahmanda Pavana Kavacham ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Kavacham ( Brahmanda Pavana Kavacham ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Kavacham ( Brahmanda Pavana Kavacham ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Kavacham ( Brahmanda Pavana Kavacham ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Kavacham ( Brahmanda Pavana Kavacham ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Kavacham ( Brahmanda Pavana Kavacham ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Kavacham ( Brahmanda Pavana Kavacham ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIviShNukavachaM athavA brahmANDapAvanakavachaM brahmavaivarta purANAntargatam

{|| shrIviShNukavachaM athavA brahmANDapAvanakavachaM brahmavaivarta purANAntargatam ||}
shaunaka uvAcha |
kiM stotraM kavachaM viShNormantrapUjAvidhiH purA |
datto vasiShThaistAbhyAM cha taM bhavAn vaktumarhati || 8||

dvAdashAkSharamantraM cha shUlinaH kavachAdikam |
dattaM gandharvarAjAya vasiShThena cha kiM purA || 9||

tadapi brUhi he saute shrotuM kautUhalaM mama |
sha~NkarastotrakavachaM mantraM durgavinAshanam || 10||

sautiruvAcha |
tuShTAva yena stotreNa mAlatI parameshvaram |
tadeva stotraM dattaM cha mantraM cha kavachaM shRRiNu || 11||

oM namo bhagavate rAsamaNDaleshAya svAhA |
imaM mantraM kalpataruM pradadyau ShoDashAkSharam || 12||

purA dattaM kumArAya brahmaNA puShkare hareH |
purA dattaM cha kRRiShNena goloke sha~NkarAya cha || 13||

dhyAnaM cha viShNorvedoktaM shAshvataM sarvadurlabham |
mUlena sarvaM deyaM cha naivedyAdikamuttamam || 14||

atIvaguptakavachaM piturvaktrAnmayA shrutam |
pitre dattaM purA vipra ga~NgAyAM shUlinA dhruvam || 15||

shUline brahmaNe dattaM goloke rAsamaNDale |
dharmAya gopIkAntena kRRipayA paramAdbhutam || 16||