Vishnu Panchayudha Stotramविष्णु पञ्चायुधस्तोत्रम् విష్ణు పఞ్చాయుధస్తోత్రమ్ விஷ்ணு பஞ்சாயுதஸ்தோத்ரம் ವಿಷ್ಣು ಪಞ್ಚಾಯುಧಸ್ತೋತ್ರಮ್ વિષ્ણુ પઞ્ચાયુધસ્તોત્રમ્ বিষ্ণু পঞ্চাযুধস্তোত্রম্ ଵିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଚାଯୁଧସ୍ତୋତ୍ରମ୍ വിഷ്ണു പഞ്ചായുധസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vishnu Panchayudha Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Panchayudha Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Panchayudha Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Panchayudha Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Panchayudha Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Panchayudha Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Panchayudha Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Panchayudha Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Panchayudha Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.prapatti.com/.... Sunder Kidambi - Panchaayudha Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Panchaayudha Stotram"

Sample text lyrics in English:

shrIviShNu pa~nchAyudhastotram

{|| shrIviShNu pa~nchAyudhastotram ||}
sphuratsahasrArashikhAtitIvraM sudarshanaM bhAskarakoTitulyam |
suradviShAM prANavinAshaviShNoshchakraM sadA.ahaM sharaNaM prapadye | 1
viShNormukhotthAnilapUritasya yasya dhvanirdAnavadarpahantA |
taM pA~nchajanyaM shashikoTishubhraM sha~NkhaM sadA.ahaM sharaNaM prapadye | 2
hiraNmayIM merusamAnasAraM kaumodakIM daityakulaikahantrIM |
vaikuNThanAmAgrakarAbhimRRiShTAM gadAM sadA.ahaM sharaNaM prapadye | 3
rakSho.asurANAM kaThinograkaNTha chChedakSharachChoNitadigdhadhArAm |
taM nandakaM nAma hareH pradIptaM khaDgaM sadA.ahaM sharaNaM prapadye | 4
yajjyAninAdashvaraNA tsurANAM chetAMsi nirmuktabhayAni sadyaH |
bhavanti daityAshanibANavalliH shAr~Nga sadA.ahaM sharaNaM prapadye | 5
imaM hareM pa~nchamahAyudhAnAM stavaM paThedyo.anudinaM prabhAte | var paThedyosudinaM
samastaduHkhAni bhayAni tasya pApAni nashyanti sukhAni santi | 6
vaneraNe shatrujalAgnimadhye yadRRichChayApatsu mahAbhayeShu |
imaM paThan stotra manAkulAtmA sukhI bhavet tatkRRitasarvarakShaH | 7
sachakrasha~NkhaM gadAkhaDgashArthaulaNaNaM
pItAmbaraM kaustubhavatsalA~nChitam |
shriyA sametojjvala shobhitA~NgaM
viShNuM sadA.ahaM sharaNaM prapadye |
jalerakShatu vArAhaH sthalerakShatu vAmanaH |
aTavyAM nArasiMhashcha sarvataH pAtu keshavaH |