Vishnu Shatpadiविष्णुषट्पदी విష్ణుషట్పదీ விஷ்ணுஷட்பதீ ವಿಷ್ಣುಷಟ್ಪದೀ વિષ્ણુષટ્પદી বিষ্ণুষট্পদী ଵିଷ୍ଣୁଷଟ୍ପଦୀ വിഷ്ണുഷട്പദീ

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : Single
Stotram Type : Shatpadi

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vishnu Shatpadi In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Shatpadi In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Shatpadi In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Shatpadi In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Shatpadi In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Shatpadi In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Shatpadi In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Shatpadi In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Shatpadi In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | shastras.com/stotras/vishnu/shat…
2 : Meaning In English (source 2) | stutimandal.com/gif_adi/vishnu_s…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Paurvi Desai - Shatpadi Stotra ( Prarthnao Ek Jhankhi )
2www.prapatti.com/.... Sunder Kidambi - Shatpadii Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Paurvi Desai Prarthnao Ek Jhankhi Shatpadi Stotra 12 ₹

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Shatpadii Stotram"

Sample text lyrics in English:

shrIviShNuShaTpadI

{|| shrIviShNuShaTpadI ||}
avinayamapanaya viShNo damaya manaH shamaya viShayamRRigatRRiShNAm |
bhUtadayAM vistAraya tAraya saMsArasAgarataH || 1||

divyadhunImakarande parimalaparibhogasachchidAnande |
shrIpatipadAravinde bhavabhayakhedachChide vande || 2||

satyapi bhedApagame nAtha tavAhaM na mAmakInastvam |
sAmudro hi tara~NgaH kvachana samudro na tAra~NgaH || 3||

uddhRRitanaga nagabhidanuja danujakulAmitra mitrashashidRRiShTe |
dRRiShTe bhavati prabhavati na bhavati kiM bhavatiraskAraH || 4||

matsyAdibhiravatArairavatAravatA.avatA sadA vasudhAm |
parameshvara paripAlyo bhavatA bhavatApabhIto.aham || 5||

dAmodara guNamandira sundaravadanAravinda govinda |
bhavajaladhimathanamandara paramaM daramapanaya tvaM me || 6||

nArAyaNa karuNAmaya sharaNaM karavANi tAvakau charaNau |
iti ShaTpadI madIye vadanasaroje sadA vasatu || 7||

|| iti shrImad sha~NkarAchAryavirachitaM viShNuShaTpadIstotraM sampUrNam ||

Encoded and proofread by Sorin Suciu aka SeSe at sorins at hotmail.com.

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today