Vishnu Stavaraja ( From Kalki Puranam )विष्णुस्तवराजः విష్ణుస్తవరాజః விஷ்ணுஸ்தவராஜஃ ವಿಷ್ಣುಸ್ತವರಾಜಃ વિષ્ણુસ્તવરાજઃ বিষ্ণুস্তবরাজঃ ଵିଷ୍ଣୁସ୍ତଵରାଜଃ വിഷ്ണുസ്തവരാജഃ

Stotram Info:

Author : Padma
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : Kalki Puranam
Stotram Type : Stavarajam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Kalki Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Kalki Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Kalki Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Kalki Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Kalki Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Kalki Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Kalki Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Kalki Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Kalki Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1play.raaga.com/.... Ravindra Sathe - Shri Vishnu Stavarajah ( Prarthana Shri Vishnu Vol 1 )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Ravindra Sathe Prarthana - Shri Vishnu, Vol. 1 Shri Vishnu Stavarajah 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIviShNustavarAjaH

{|| shrIviShNustavarAjaH ||}
shrI gaNeshAya namaH |
padmovAcha |
yogena siddhavibudhaiH paribhAvyamAnaM lakShmyAlayaM tulasikAchitabhaktabhRRi~Ngam |
prottu~NgaraktanakharA~NgulipatrachitraM ga~NgArasaM haripadAmbujamAshraye.aham || 1||

gumphanmaNiprachayaghaTTitarAjahaMsasi~njatsunUpurayutaM padapadmavRRindam |
pItAmbarA~nchalavilolachalatpatAkaM svarNatrivakravalayaM cha hareH smarAmi || 2||

jaMghe surpaNagalanIlamaNipravRRiddhashobhAspadAruNamaNidyuticha~nchumadhye |
AraktapAdatalalambanashobhamAne lokekShaNotsavakare cha hareH smarAmi || 3||

te jAnunI makhapaterbhujamUlasa~Ngara~NgotsavAvRRitataDidvasane vichitre |
cha~nchatpatatrimukhanirgatasAmagItavistAritAtmayashasI cha hareH smarAmi || 4||

viShNoH kaTiM vidhikRRitAntamanojabhUmiM jIvANDakoshagaNasa~NgadukUlamadhyAm |
nAnAguNaprakRRitipItavichitravastrAM dhyAye nibaddhavasanAM khagapRRiShThasaMsthAm || 5||

shAntodaraM bhagavatastrivaliprakAshamAvartanAbhivikasadvidhijanmapadmam |
nADInadIgaNarasotthasitAntrasindhuM dhyAye.aNDakoshanilayaM tanulomarekham || 6||

vakShaH payodhitanayAkuchaku~Nkumena hAreNa kaustubhamaNiprabhayA vibhAtam |
shrIvatsalakShma harichandanajaprasUnamAlochitaM bhagavataH subhagaM smarAmi || 7||

bAhU suveShasadanau valayA~NgadAdishobhAspadau duritadaityavinAshadakShau |
tau dakShiNau bhagavatashcha gadAsunAbhatejorjitau sulalitau manasA smarAmi || 8||

vAmau bhujau muraripordhRRitapadmasha~Nkhau shyAmau karIndrakaravanmaNibhUShaNADhyau |
raktA~NguliprachayachumbitajAnumadhyau padmAlayApriyakarau ruchirau smarAmi || 9||