Vishnu Stuti ( By Markandeya Rishi )विष्णुस्तवनं ( मार्कण्डेयप्रोक्तं ) విష్ణుస్తవనం ( మార్కణ్డేయప్రోక్తం ) விஷ்ணுஸ்தவநஂ ( மார்கண்டேயப்ரோக்தஂ ) ವಿಷ್ಣುಸ್ತವನಂ ( ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯಪ್ರೋಕ್ತಂ ) વિષ્ણુસ્તવનં ( માર્કણ્ડેયપ્રોક્તં ) বিষ্ণুস্তবনং ( মার্কণ্ডেযপ্রোক্তং ) ଵିଷ୍ଣୁସ୍ତଵନଂ ( ମାର୍କଣ୍ଡେଯପ୍ରୋକ୍ତଂ ) വിഷ്ണുസ്തവനം ( മാര്കണ്ഡേയപ്രോക്തം )

Stotram Info:

Author : Markandeya Rishi
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : Narasimha Puranam
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vishnu Stuti ( By Markandeya Rishi ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stuti ( By Markandeya Rishi ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stuti ( By Markandeya Rishi ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stuti ( By Markandeya Rishi ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stuti ( By Markandeya Rishi ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stuti ( By Markandeya Rishi ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stuti ( By Markandeya Rishi ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stuti ( By Markandeya Rishi ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stuti ( By Markandeya Rishi ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIviShNustavanaM mArkaNDeyaproktaM narasiMhapurANe

{|| shrIviShNustavanaM mArkaNDeyaproktaM narasiMhapurANe ||}
mArkaNDeya uvAcha --
naraM nRRisiMhaM naranAthamachyutaM pralambabAhuM kamalAyatekShaNam |
kShitIshvarairarchitapAdapa~NkajaM namAmi viShNuM puruShaM purAtanam || 1||

jagatpatiM kShIrasamudramandiraM taM shAr~NgapANiM munivRRindavanditam |
shriyaH patiM shrIdharamIshamIshvaraM namAmi govindamanantavarchasam || 2||

ajaM vareNyaM janaduHkhanAshanaM guruM purANaM puruShottamaM prabhum |
sahasrasUryadyutimantamachyutaM namAmi bhaktyA harimAdyamAdhavam || 3||

puraskRRitaM puNyavatAM parAM gatiM kShitIshvaraM lokapatiM prajApatim |
paraM parANAmapi kAraNaM hariM namAmi lokatrayakarmasAkShiNam || 4||

bhoge tvanantasya payodadhau suraH purA hi shete bhagavAnanAdikRRit |
kShIrodavIchIkaNikAmbunokShitaM taM shrInivAsaM praNato.asmi keshavam || 5||

yo nArasiMhaM vapurAsthito mahAn suro murArirmadhukaiTabhAntakRRit |
samastalokArtiharaM hiraNyakaM namAmi viShNuM satataM namAmi tam || 6||

anantamavyaktamatIndriyaM vibhuM sve sve hi rUpe svayameva saMsthitam |
yogeshvaraireva sadA namaskRRitaM namAmi bhaktyA satataM janArdanam || 7||

AnandamekaM virajaM vidAtmakaM vRRindAlayaM yogibhireva pUjitam |
aNoraNIyAMsamavRRiddhimakShayaM namAmi bhaktapriyamIshvaraM harim || 8||

iti |
adhyAya 10 shloka 8-15, adhyAya shloka saMkhyA 52
shrInarasiMhapurANe mArkaNDeyacharitre dashamo.adhyAyaH || 10||