Vishwanatha Suprabhatamविश्वनाथ सुप्रभातं విశ్వనాథ సుప్రభాతం விஶ்வநாத ஸுப்ரபாதஂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುಪ್ರಭಾತಂ વિશ્વનાથ સુપ્રભાતં বিশ্বনাথ সুপ্রভাতং ଵିଶ୍ଵନାଥ ସୁପ୍ରଭାତଂ വിശ്വനാഥ സുപ്രഭാതം

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva > Kashi Vishwanatha
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Suprabhatam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vishwanatha Suprabhatam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishwanatha Suprabhatam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishwanatha Suprabhatam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishwanatha Suprabhatam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishwanatha Suprabhatam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishwanatha Suprabhatam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishwanatha Suprabhatam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishwanatha Suprabhatam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishwanatha Suprabhatam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : shaivam.org/gallery/audio/sk_sto… | After opening the page search for the name "Sri Vishwanathashtakam"

Sample text lyrics in English:

shrIvishvanAtha suprabhAtaM

{|| shrIvishvanAtha suprabhAtaM ||}
uttiShTa bhairavasvAmin kAshikApurapAlaka |
shrIvishvanAthabhaktAnAM sampUraya manoratham || 1||

snAnAya gA~Ngasalile.atha samarchanAya vishveshvarasya bahubhaktajanA upetAH |
shrIkAlabhairava lasanti bhavannideshaM uttiShTa darshaya dashAM tava suprabhAtam || 2||

yAgavratAdibahupuNyavashaM yathA tvaM pApAtmanAmapi tathA sugatipradA.asi |
kAruNyapUramayi shailasutAsapatni mAtarbhagIrathasute tava suprabhAtam || 3||

dugdhapravAhakamanIyatara~Ngabha~Nge puNyapravAhaparipAthitabhaktasa~Nge |
nityaM tapasvijanasevitapAdapadme ga~Nge sharaNyashivade tava suprabhAtam || 4||

vArANasIsthitagajAnana duNThirAja samprArthite.aShTaphaladAnasamarthamUrte |
uttiShTa vighnavirahAya bhajAmahe tvAM shrIpArvatItanaya bhostava suprabhAtam || 5||

pUjAspada prathamameva sureshu madhye sampUraNe kushala bhaktamanorathAnAm |
gIrvANabRRindaparipUjitapAdapadma saMjAyatAM gaNapate tava suprabhAtam || 6||

kAtyAyanI pramathanAthasharIrabhAge bhaktAligItamukharIkRRitapAdapadme |
brahmAdidevagaNavanditadivyashaurye shrIvishvanAthadayite tava suprabhAtam || 7||

prAtaH prasIda vimale kamalAyatAkShi kAruNyapUrNahRRidaye namatAM sharaNye |
nirdhUtapApanichaye surapUjitAMghre shrIvishvanAthadayite tava suprabhAtam || 8||

sasyAnukUlajalavarShaNakAryahetoH shAkambharIti tava nAma bhuvi prasiddam |
sasyAtijAtamiha shuShyati chAnnapUrNe uttiShTa sarvaphalade tava suprabhAtam || 9||

sarvottamaM mAnavajanma labdhvA hinasti jIvAn bhuvi martyavargaH |
taddAraNAyAshu jahIhi nidrAM devyannapUrNe tava suprabhAtam || 10||