Vrushadrinatha Stotramवृषाद्रिनाथ स्तोत्रम् వృషాద్రినాథ స్తోత్రమ్ வஷாத்ரிநாத ஸ்தோத்ரம் ವೃಷಾದ್ರಿನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ વૃષાદ્રિનાથ સ્તોત્રમ્ বৃষাদ্রিনাথ স্তোত্রম্ ଵୃଷାଦ୍ରିନାଥ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ വൃഷാദ്രിനാഥ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Sharaghunathacharya
Deity : Maha Vishnu > Venkateshwara
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vrushadrinatha Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vrushadrinatha Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vrushadrinatha Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vrushadrinatha Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vrushadrinatha Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vrushadrinatha Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vrushadrinatha Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vrushadrinatha Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vrushadrinatha Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

vRRiShAdrinAthastotram

{|| vRRiShAdrinAthastotram ||}
shrIsheShashikharisvAmin ramAbhRRidvakShasastava
vilasatpadmasa~NkAshau charaNau sharaNaM bhaje ||

tvatkalyANaguNA~NkitAmalavachaHpALI sudhAsyandinI
nRRityantI vadane svayaM vilasate mUDhasya me shrIvibho |
kShoNImaNDalasaMsthasarvarasikA nandaughasandAyinI
durmAMsA shanatatpare vanamRRige vyAptA na kiM chandrikA || 1||

vedAssarvasureshvarAH kamalabhUshshambhushcha manvAdayaH
stotuM yasya mahattvamakShamatamA vyAsAdayashchAbhavan |
tvaddAsastvadupAshritastava sutastasmAdahaM nirbhayaH
svAmiMstAdRRishavaibhasya bhavataH kartuM yatiShye stutim || 2||

shrIvatsA~NkayatIndrasaMnutahare shrIve~NkaTAkhye girau
vaikuNThAtsvayamAgataH prakRRitisaMshliShTAnimAn prANinaH |
brahmANDAntarasaMsthitAn hi kRRipayA pAtuM sadA vartase
tasmAdvishvavidhAyinastava kRRipA nirhetukaiva dhruvam || 3||

prahlAdaH karirA~N vibhIShaNa iti khyAtAshcha bhaktA hyamI
bhaktyA labdhabhavatkRRipApariNatAM tAM lebhire saMpadam |
tasmAtkechidaho sahetukaparAM vyAchakShire tvatkRRipAM
teShAM bhaktimaninditAM tava kRRipAlabdhAM kathaM nochire || 4||

sarveShAM jagatAM hi rakShaNavidhau saktA kRRipA tAvakI
kAkaM bhU ----- nilayaM saMrakShayannAdbhutam ? |