Apaduddharaka Hanumath Stotramआपदुद्धारक श्रीहनूमत्स्तोत्रम् ఆపదుద్ధారక శ్రీహనూమత్స్తోత్రమ్ ஆபதுத்தாரக ஶ்ரீஹநூமத்ஸ்தோத்ரம் ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಶ್ರೀಹನೂಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್ આપદુદ્ધારક શ્રીહનૂમત્સ્તોત્રમ્ আপদুদ্ধারক শ্রীহনূমত্স্তোত্রম্ ଆପଦୁଦ୍ଧାରକ ଶ୍ରୀହନୂମତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ആപദുദ്ധാരക ശ്രീഹനൂമത്സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Vibhishana
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Apaduddharaka

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Apaduddharaka Hanumath Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Apaduddharaka Hanumath Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Apaduddharaka Hanumath Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Apaduddharaka Hanumath Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Apaduddharaka Hanumath Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Apaduddharaka Hanumath Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Apaduddharaka Hanumath Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Apaduddharaka Hanumath Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Apaduddharaka Hanumath Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/hanuman/aap…
2 : Meaning In English (source 2) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Aapadduddhaarana Hanuumat Stotram"

Sample text lyrics in English:

ApaduddhAraka shrIhanUmatstotram

{|| ApaduddhAraka shrIhanUmatstotram ||}
vibhIShaNakRRitam
shrIhanumate namaH | asya shrIhanumatstotramahAmantrasya, vibhIShaNa
RRiShiH, anuShTup ChandaH, hanumAn devatA | mama shatrumukhastambhanArthe
sarvakAryasiddhyarthe cha jape viniyogaH |
dhyAnam
chandrAbhaM charaNAravindayugalaM kaupInamau~njIdharaM
nAbhyAM vai kaTisUtrayuktavasanaM yaj~nopavItAvRRitam |
hastAbhyAmavalambya chA~njalimatho hArAvalIkuNDalaM
bibhraddIrghashikhaM prasannavadanaM divyA~njaneyaM bhaje ||

mantraH-OM namo hanumate rudrAya |
mama sarvaduShTajanamukhastambhanaM kuru kuru ||

mama sarvakAryasiddhiM kuru kuru | aiM hrAM hrIM hrUM phaT svAhA |
note aShTavAraM japet |
ApannAkhilalokArtihAriNe shrIhanUmate |
akasmAdAgatotpAtanAshanAya namo.astu te || 1||

sItAviyuktashrIrAmashokaduHkhabhayApaha |
tApatrayasya saMhArinnA~njaneya namo.astu te || 2||

AdhivyAdhimahAmArigrahapIDApahAriNe |
prANApahantre daityAnAM rAmaprANAtmane namaH || 3||

saMsArasAgarAvartAgatasambhrAntachetasAm |