Attala Sundarashtakamअट्टालसुन्दराष्टकम् అట్టాలసున్దరాష్టకమ్ அட்டாலஸுந்தராஷ்டகம் ಅಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಾಷ್ಟಕಮ್ અટ્ટાલસુન્દરાષ્ટકમ્ অট্টালসুন্দরাষ্টকম্ ଅଟ୍ଟାଲସୁନ୍ଦରାଷ୍ଟକମ୍ അട്ടാലസുന്ദരാഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : Vikramapandya
Deity : Shiva
Source : Halasya Mahatmyam
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Attala Sundarashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Attala Sundarashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Attala Sundarashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Attala Sundarashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Attala Sundarashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Attala Sundarashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Attala Sundarashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Attala Sundarashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Attala Sundarashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…
2 : Meaning In English (source 2) | celextel.org/stotras/shiva/attal…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

aTTAlasundarAShTakam

{|| aTTAlasundarAShTakam ||}
vikramapANDya uvAcha-
kalyANAchalakodaNDakAntadordaNDamaNDitam |
kabalIkRRitasaMsAraM kalaye.aTTAlasundaram || 1||

kAlakUTaprabhAjAlakaLa~NkIkRRitakandharam |
kalAdharaM kalAmauLiM kalaye.aTTAlasundaram || 2||

kAlakAlaM kalAtItaM kalAvantaM cha niShkaLam |
kamalApatisaMstutyaM kalaye.aTTAlasundaram || 3||

kAntArdhaM kamanIyA~NgaM karuNAmRRitasAgaram |
kalikalmaShadoShaghnaM kalaye.aTTAlasundaram || 4||

kadambakAnanAdhIshaM kAMkShitArthasuradrumam |
kAmashAsanamIshAnaM kalaye.aTTAlasundaram || 5||

sRRiShTAni mAyayA yena brahmANDAni bahUni cha |
rakShitAni hatAnyante kalaye.aTTAlasundaram || 6||

svabhaktajanasaMtApa pApApadma~Ngatatparam |
kAraNaM sarvajagatAM kalaye.aTTAlasundaram || 7||

kulashekharavaMshotthabhUpAnAM kuladaivatam |
paripUrNaM chidAnandaM kalaye.aTTAlasundaram || 8||

aTTAlavIrashrIshaMbhoraShTakaM varamiShTadam |
paThatAM shRRiNvatAM sadyastanotu paramAM shriyam || 9||

|| iti shrIhAlAsyamAhAtmye vikramapANDyakRRitaM aTTAlasundarAShTakam ||