Mukunda Mala Stotramमुकुन्दमालास्तोत्रम् ముకున్దమాలాస్తోత్రమ్ முகுந்தமாலாஸ்தோத்ரம் ಮುಕುನ್ದಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ મુકુન્દમાલાસ્તોત્રમ્ মুকুন্দমালাস্তোত্রম্ ମୁକୁନ୍ଦମାଲାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ മുകുന്ദമാലാസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Kulashekhara Alwar
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Single
Stotram Type : Mala Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Mukunda Mala Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mukunda Mala Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mukunda Mala Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mukunda Mala Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mukunda Mala Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mukunda Mala Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mukunda Mala Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mukunda Mala Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mukunda Mala Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Gayathri Girish - Mukundamala ( Rangapathe - Vaishnavam )
2gaana.com/.... Acharyasthalasi Radha Parnika - Mukundamala ( Sri Krsna Sowthrani - Krishna Vol - 3 )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Acharyasthalasi Radha Parnika Krsna, Vol. 3 (Sri Krsna Sowthrani) Mukundamala 110 ₹

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Mukundamaalaa"

Sample text lyrics in English:

MukundamAlAstotram kulashekharavirachitam saMskaraN 1 athavA 2

{|| MukundamAlAstotram kulashekharavirachitam saMskaraN 1 athavA 2 ||}
saMskaraN - 1 shloka saMkhyA 40
shrIvallabheti varadeti dayApareti
bhaktapriyeti bhavaluNThanakovideti |
nAtheti nAgashayaneti jagannivAsety
AlApinaM pratidinaM kuru mAM mukunda || 1||

jayatu jayatu devo devakInandano.ayaM
jayatu jayatu kRRiShNo vRRiShNivaMshapradIpaH |
jayatu jayatu meghashyAmalaH komalA~Ngo
jayatu jayatu pRRithvIbhAranAsho mukundaH || 2|| || kA 2||

mukunda mUrdhnA praNipatya yAche
bhavantamekAntamiyantamartham |
avismRRitistvachcharaNAravinde
bhave bhave me.astu bhavatprasAdAt || 3|| || kA 3||

nAhaM vande tava charaNayordvandvamadvandvahetoH
kumbhIpAkaM gurumapi hare nArakaM nApanetum |
ramyArAmAmRRidutanulatA nandane nApi rantuM
bhAve bhAve hRRidayabhavane bhAvayeyaM bhavantam || 4|| || kA 5||

nAsthA dharme na vasunichaye naiva kAmopabhoge
yad bhAvyaM tad bhavatu bhagavanpUrvakarmAnurUpam |
etatprArthyaM mama bahumataM janmajanmAntare.api